Skip to main content

Kloakering

Bakkely kloak tilbyder planlægning, projektering og tilsyn af nye afledningssystemer til både private og erhvervslivet.

Som specialist i ledningssystemer har vi altid fokus på funktionalitet, adgangsforhold og lave vedligeholdelsesomkostninger til kloaksystemet. Derved sikres tilstrækkelig kapacitet på kloaksystemet, så kan undgår driftsforstyrrelser. En lav hydraulisk ledeevne af kloaksystemet kan for eksempel give udsivning og eventuelt skabe miljømæssige problemer.

For at indfri vores kunders forventninger om anlægsøkonomi og teknik, er vi i tæt dialog med vores samarbejdspartnere for at skabe de bedste kloakløsninger. 

  • Kloakering i åbent land, f.eks: minirensanlæg, nedsivningsanlæg
  • Forsikringsskader
  • Montering af rottespære (rabat ved flere, snak med din nabo)

DRILLER DIN KLOAK?

Kontakt derfor Bakkely Kloak, hvis du har brug for en dygtig autoriseret kloakmester med erfaring inden for nyanlæg.

For at sikre korrekt anlæg af afløb og kloak, udfyldes en kvalitetssikringsmappe med billeddokumentation, som gør renovation af kloaksystemer billigere og hurtigere.

Hos Bakkely Kloak løser vi alle slags kloakrelaterede udfordringer